Oświadczenie Covid-19

Oświadczam, że uczęszczającego na zajęcia do Klubu Edukacyjnego dla dzieci Flob a dob zdaję sobie sprawę z możliwego zagrożenia  dla zdrowia i życia związanego z epidemią COVID-19 oświadczam, że: 

 

  1. Dobrowolnie i na własną odpowiedzialność podejmujemy decyzję o korzystaniu z klubu edukacyjnego Flob a dob.
  2. Nie przyprowadzimy do Flob a dob – klubu edukacyjnego dla dzieci dziecka w sytuacji wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.
  3. Deklarujemy pełne zastosowanie się do zaleceń MEN, GIS i MZ .
  4. Wyrażamy zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad naszym dzieckiem oraz innymi utrudnieniami a także podporzadkowanie się zaleceniom Dyrekcji i pracowników klubu edukacyjnego Flob a dom w tym zakresie, zaś w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń. 
  5. Nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w klubie edukacyjnym Flob a dob.